Ministeriet har fordelt kvoter til institutionerne

Undervisningsministeriet har nu fordelt kvoterne på de dimensionerede uddannelser til de institutioner, som udbyder uddannelserne. 

Uddannelsesnævnet har tre dimensionerede uddannelser, som bliver berørt af kvotefordelingen: Tandklinikassistent, Eventkoordinator og Fitnessuddannelsen. 

Antallet af tildelte kvoter til Tandklinikassistentuddannelsen i 2019 er steget i forhold til antallet af kvoter i 2018, og der er derfor udsigt til flere kvoter til de enkelte skoler. På Fitnessuddannelsen er udbuddet af skoler faldet, mens antallet af skoler er det samme, og der er derfor også her udsigt til flere kvoter pr skole. 

På Eventkoordinatoruddannelsen er udbuddet steget, og der er derfor flere skoler, der skal dele kvoterne.  

Oversigten over fordelingen på institutionsniveau kan findes her.