HAKL-dialogmøder i august 2018 – sæt X i kalenderen

Så er der sat dato og sted på de årlige dialogmøder.

Det er formandskabet i HAKL, der inviterer til dialogmøder med skoleledere/kursuschefer og medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg, der har opgaver ifm. AMU.

Det bliver

Torsdag den 23. august 2018, kl. 12.00 - 15.00 hos Aarhus Business College

Onsdag den 29. august 2018, kl. 10.00 - 13.00 hos ZBC Næstved 

Temaerne bliver test og prøver i AMU, der er ved at blive udviklet af HAKL, samt status på kursusgennemgangen som opfølgning på VEU-trepartsaftalen fra oktober sidste år.
Der bliver også lejlighed til at drøfte andre emner, som skoler og LUU er optaget af.

Nærmere invitation og program udsendes snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.