Praktikpladssituationen, maj 2018

Der er positiv udvikling i antallet af indgåede aftaler på alle de merkantile uddannelser samt Tandklinikassistentuddannelsen. Der kommer til at ske meget i løbet af de kommende måneder, da der ofte bliver indgået mange aftaler i sommermånederne.

Detail +2%
Event +3%
Handel +9%
Kontor +17%
Fitness -45% og
Tandklinikassistentuddannelsen +19%

På Kontoruddannelsen bliver der fortsat indgået flere aftaler end der blev i 2017. Den samlede vækst i antallet af Kontoraftaler skyldes især udviklingen inden for specialet Lægesekretær, hvor der i år er indgået over dobbelt så mange aftaler, som på samme tidspunkt sidste år. Også på specialerne Spedition og Shipping samt Offentlig Administration indgås der flere aftaler end i 2017.

På Handelsuddannelsen ses en stigning i antallet af elever med specialet Logistikassistent på 27% i forhold til samme tid sidste år. På Handelsuddannelsen med specialet Handelsassistent, salg bliver der fortsat indgået flere aftaler med brancheretning. Aftaler uden brancheretning er faldet med 1%, mens antallet af aftaler med brancheretning er steget med 17% sammenlignet med sidste år. Der er især sket en udvikling i antallet af aftaler inden for VVS og Værktøj og værktøjsmaskiner.

Tandklinikassistentuddannelsen fortsætter den flotte start på året. Der er sket en lille vækst i antallet af aftaler via praktikvejen, hvor der er indgået 61 aftaler i år sammenlignet med 30 aftaler samme tidspunkt sidste år. Dette kan være en konsekvens af dimensioneringen af uddannelsen.