Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Tandklinikassistentuddannelsen.

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse til Tandklinikassistentuddannelsen. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2018.

Den væsentligste ændring er, at for elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (EUV), varer uddannelsens speciale nu 2 år og 5 måneder, i modsætning til tidligere, hvor uddannelsens varighed var 2 år og 3 måneder for voksne. Skoleundervisningen udgør fortsat 12 uger.