Fire uddannelsesordninger er sendt i høring

Uddannelsesnævnet har netop sendt de nye uddannelsesordninger for Kontor, Eventkoordinator, Tandklinikassistent og Fitness i høring på skolerne.

På Fitnessuddannelsen skal den nye uddannelsesordning indeholde de to kommende profiler Fysisk træning og Centeradministration, som IBC og Next kommer til at udbyde efter sommer. 

Uddannelsesordningen til Tandklinikassistent er stort set uændret i forhold til den nuværende og er alene sendt i høring, fordi ministeriet udsteder en ny bekendtgørelse med ændringer af teknisk karakter, herunder en afrunding af beregningerne på EUV. 

På Eventkoordinatoruddannelsen er faget "Projektstyring i praksis tilkoblet de uddannelsesspecifikke fag og kan gennemføres på ekspertniveau, hvis der er ønske om det.

Ændringerne i Kontoruddannelsen med specialer omfatter justeringer af valgfrie specialefag inden for specialerne Offentlig administration og Lægesekretær. Nærmere beskrivelse indledningsvist i tekstdelen til uddannelsesordningen. 

Når et fagligt udvalg sender en uddannelsesordning til høring, handler det om en obligatorisk høring, hvor de udbydende skoler får mulighed for at kommentere på ændringerne set i forhold til de økonomiske rammer. Høringen er samtidigt også en orientering til skolerne om, hvilke ændringer der vil ske til sommer.

Skolerne kan hente uddannelsesordningen på Uddannelsesnævnets hjemmeside her.

Alle høringssvar skal senest være modtaget den 7. maj 2018.