Praktikpladssituationen, februar 2018

Aftalerne for de to første måneder af 2018 er registreret. På nuværende tidspunkt ligger både Tandklinikassistent-, Eventkoordinator- og Kontoruddannelsen over niveauet for februar 2017.

Resten af uddannelserne er endnu under niveauet for 2017, men opgørelsen omfatter kun to måneder, og de kommende måneder kan derfor ændre udviklingen.

Detail -3% 

Event +8% 

Handel -19%

Kontor +19%  

Fitness -50% og

Tandklinikassistent +20%.

Væksten på Kontoruddannelsen skal primært tilskrives Administrationsspecialet, hvor der er 19% flere aftaler sammenlignet med sidste år, og næsten en fordobling inden for Spedition og Shipping specialet. Tandklinikassistentuddannelsen har en vækst på 28 indgåede aftaler, mens optaget i skolepraktik er faldet fra 87 til 66 elever. Samtidigt er antallet af delaftaler med skolepraktikelever steget fra 7 til 27 aftaler