Svendborg Brakes om AMU-forløb: Vi træner på samme bane

Med resultaterne fra medarbejdertrivselsundersøgelsen og et relevant bud fra Tietgen KompetenceCenter kunne virksomheden sætte handling bag ordene. 

Svendborg Brakes ønskede mere viden om, hvordan de kunne gøre 'banen glattere' for hinanden og få konkrete værktøjer til at arbejde smartere med de ressourcer, der er til rådighed. Uden hverken at gå ned med stress eller tale konflikter op.

"Vi træner sammen"
"Udgangspunktet er, at "vi træner sammen", og forløbet giver deltagerne ledelsesværktøjer, som de kan anvende direkte" fortæller HR-chef for Svendborg Brakes, Charlotte Stigkjær Jacobsen, "Vi ønsker at have så mange med på forløbet som muligt, så vi har et fælles udgangspunkt. Vi får sat ord på de steder, hvor skoen trykker. Vi er blevet meget bedre til at tage tingene i opløbet, og så er det bare økonomisk sund fornuft at sende så mange på efteruddannelse."

På Svendborg Brakes får de således et tydeligt udbytte af forløbet og det er ønsket, at hele ledelsesteamet skal igennem forløbet. 

Arbejdsmarkedsuddannelser er gode 'rugbrødsfag' tæt på vores virkelighed
Da behovet blandt andet blev synligt gennem medarbejdertrivselsundersøgelsen, undersøgte virksomheden forskellige kursusudbydere. Men ved et tilfælde fik virksomheden et nyhedsbrev, hvori de blev præsenteret for forskellige arbejdsmarkedsuddannelser indenfor de behov, virksomheden havde. 

"Vi ser en klar fordel i at bruge arbejdsmarkedsuddannelserne. Det er praksisnære 'rugbrødsfag', som er til at komme i nærheden af. Det gælder uanset uddannelsesniveau. Vi har sendt en del nye ledere på Den Grundlæggende Lederuddannelse."

Kursusforløbet blev afholdt hos Svendborg Brakes, for at kunne være så tæt på deres virkelighed som muligt.