Kursister på Administration og Detailhandel i 2014

Detailhandel er nu kun 4. størst, overhalet af Ledelse og Offentlig forvaltning & Sagsbehandling.

 

145.333 kursister deltog i 2014 på et HAKL-kursus mod 190.572 kursister i 2013. Det er et samlet fald på 23,7 %.Det største fald i aktiviteten ses på Detailhandel med 16.373 kursister i 2014. Det er et fald på 35,7 % i forhold til 2013. Administration havde 58.034 kursister i 2014. Det er et fald på 29,6 % i forhold til 2013.

Det store deltagerfald på Detailhandel gør, at Ledelse samt Offentlig forvaltning og sagsbehandling, der også har oplevet aktivitetsfald, har haft højere kursusaktivitet end Detailhandel, der igennem mange år har været det 2. eller 3. største kursusområde.

Administration er stadig det største kursusområde og udgør knap 40 % af den samlede aktivitet på alle kursusområder.

Stigning på 3 kursusområder
Trods en generel nedgang i den samlede kursusaktivitet, har 3 områder oplevet et forøget deltagerantal i 2014. Den største stigning ses inden for Fitnessinstruktion, som havde 396 kursister i 2014. Det er en stigning på 39,1 %, sammenlignet med 2013.

På HR-området, som i 2014 havde et deltagertal på 4.455, steg aktiviteten 36,5 %, sammenlignet med 2013. Inden for Handel & Logistik steg deltagerantallet til 966 kursister i 2014. Det svarer til en stigning på 25 % i forhold til 2013.