Behov for flere online kurser i AMU på HAKLs område i 2016

Den årlige ansøgning om AMU-udviklingsmidler er nu afleveret til Styrelsen for Undervisning og kvalitet.

I 2016 er fokus på udvikling af online læring i AMU, herunder digitale test - et stort strategisk indsatsområde for HAKL. Gennem analyseprojekter, læreruddannelse og digitale undervisningsmaterialer er målet at skabe et mere fleksibelt tilrettelagt kursusudbud af høj kvalitet, der efterspørges af virksomhederne.

Ansøgningen har også fokus på analyseprojekter og udvikling af kursuspakker, der kan give merit til EUV - Erhvervsuddannelse for Voksne, og jobprofilers opkvalificering inden for flere kursusområder.

Endelig er HAKL optaget af at måle effekten af kurserne på individ- og virksomhedsniveau på et mere detaljeret niveau, end undersøgelser før har gjort, samt at evaluere konceptet garantikurser på de områder, hvor HAKL i dialog med erhvervsskolerne har aftalt det. Alt sammen for at blive klogere på, hvad der virker og hvorfor.

HAKL dækker 20 forskellige kursusområder inden for handel, administration, kommunikation & ledelse. Se kurserne på www.amukurs.dk