Praktikcentrene får fremover kompetencer til at forlænge uddannelsen for elever i skolepraktik

En ny tolkning fra Undervisningsministeriet gør, at praktikcentrene fremover selv kan aftale forlængelse af uddannelsestiden med de elever som er i skolepraktik.

 

Ministeriet har med den nye tolkning sidestillet praktikcentrene med praktikvirksomheder påområdet for forlængelse af uddannelsestid. Elever og praktikcentrene kan nu selv aftale forlængelse af uddannelsen uden at ansøge om dette hos de Lokale Uddannelsesudvalg, når forlængelsen er omfattet af erhvervsuddannelseslovens §58

Det er erhvervsuddannelsens §58 som ministeriet har været inde og nytolke. I paragraffen står der, at det er ”eleven og virksomheden”, som kan indgå aftaler om forlængelse i forbindelse med blandt andet sygdom og barsel, og netop denne fortolkning omfatter ikke praktikcentrene.

Derfor har praktikcentrene indtil nu skulle kontakte De Faglige Udvalg, hvis der var ønske om at forlænge uddannelsen.

Denne kompetence har været delegeret til de lokale uddannelsesudvalg, som påvegne af De Faglige udvalg har truffet afgørelse. Med den nye fortolkning behøver praktikcentrene ikke længere kontakte de lokale uddannelsesudvalg og delegeringen bortfalder derfor.

Uddannelsesnævnet har i den forbindelse udsendt en ny delegering hvor §58 ikke er omfattet.

Ministeriets tolkning kan findes i afsnit 4.4. i Ministeriets Vejledning i registrering af skolepraktik.