HAKL-dialogmøde 2017 med skolerne og LUU i næste uge

I næste uge står der dialogmøde på programmet, når HAKLs formandskab inviterer kursuschefer og LUU-medlemmer til dialogmøde på Niels Brock onsdag den 13. december 2017. 

Formanskabet sætter stor pris på de tradititionsrige årlige dialogmøder, som giver mulighed for gensidig orientering og at drøfte problemstillinger, som både skoler, LUU og HAKL er optaget af. I år afholdes der ét dialogmøde. 

I år er der lige afsluttet en trepartsaftale, der markant vil styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Der vil bl.a. blive indført test og prøver. Virksomhederne får også mulighed for godtgørelse til kurser afholdt som fjernundervisning.  

Dagsorden for mødet er, visioner for fremtidens VEU og AMU. Formanskabet repræsenterer sit bud på, hvad trepartsaftalen om VEU kommer til at betyde for HAKLs kursusområde og udbydere. 

HAKL arbejder med at øge fleksibiliteten og kvaliteten i kursusudbuddet i AMU via digital læring gennem forskellige projekter. Niels Brock vil fortælle om deres arbejde med digitalisering, hvilke muligheder og udfordringer de ser.