Thumbs up fra tre kursister på Grundlæggende regnskab i AMU

Charlotte, Käthe og Gitte er i gang med forløbet Grundlæggende regnskab – et 6 ugers jobrettet forløb for ledige på Aarhus Business College og oplever forløbet således

De første to uger på det 6 ugers jobrettet forløb Grundlæggende regnskab (vi er i gang nu og kan derfor kun evaluere de første to uger) har været meget udbytterige, fordi alle opgaver er blevet gennemgået på tavlen, og vi føler os godt indført i bogføring og er trygge ved at bruge T-skitser/modellen."

Aarhus Business nyhed

"Gennemgangen af Excel har været intens og meget lærerig. Henrik startede med en overordnet gennemgang på tavlen, og herefter løste vi opgaver på egen hånd. Materialet har været lettilgængeligt og godt gennemarbejdet med eksempler for hver opgavetype. At dele af opgaven er udfyldt på forhånd ser vi som et plus, fordi vi på den måde sparer tid på tastearbejde.

Henrik er en meget kompetent underviser, som evner at gøre emnerne lette at forstå. Det er et stort plus, at han har masser af erhvervserfaring, da det gør eksemplerne i undervisningen meget relevante. Herudover er han god til at skabe en god stemning og kursusånd.”

Käthe, Gitte og Charlotte skal bruge forløbet til at starte som vikarer i et bogholderi gennem vikarbureau, som vikar i en klinik og til egen virksomhed på sigt.