De merkantile elever kommer verden rundt med PIU

På trods af en lille nedgang, er det stadig eleverne på de merkantile uddannelser, der er flittigst til at tage ophold i udlandet. I 2016 var 521 merkantile elever i praktik uden for landets grænser.

Det er specielt Handel- og Kontoreleverne, som tager på ophold i udlandet. 45% af de merkantile udlandsophold var kontorelever, mens handelseleverne udgjorde 43%. Resten var detailelever og en eventkoordinator.

1

Siden 2011 er antallet af merkantile skoleudsendelser steget fra 303 til 468, mens antallet af udstationeringer er faldet fra 180 i 2013 til 53 i 2016. Specielt på handelsuddannelsen har der været en positiv fremgang - her slog 2016 rekord med 224 elever.

Opgørelsen tager udgangspunkt i antallet af elever eller virksomheder, som er blevet tildelt økonomisk støtte af PIU-ordningen.
Tallene viser derfor ikke elever, som afholder dele af praktikken i udlandet i forbindelse med en udstationering fra virksomheder, hvor der ikke er søgt støtte af PIU-ordningen. Derfor kan antallet af elever med udlandserfaring være større.