Markant stigning i AMU-kurser med garanti for gennemførsel

En ny opgørelse viser, at der i første halvår 2017 har været udbudt i alt 10.268 kurser på HAKLs område, hvoraf 4.089 af dem var garantikurser.

 

En ny opgørelse viser, at der i første halvår 2017 har været udbudt i alt 10.268 kurser på HAKLs område, hvoraf 4.089 af dem var garantikurser.

Det betyder, at garantikursernes andel, i alt udgør 39,8 % af HAKLs samlede udbud af arbejdsmarkedsuddannelser.

Der har været størst udbud af garantikurser inden for administrationsområdet, hvor der har været udbudt 2.520 garantikurser fordelt på 97 forskellige AMU-kurser.
Herefter følger detailhandelsområdet, hvor der har været udbudt 825 garantikurser fordelt på 43 forskellige AMU-kurser.

På HAKLs område har der samlet set været udbudt 178 forskellige AMU-kurser som garantikurser på HAKLs område.

Der er tale om en stigning, når man sammenligner med en 6 måneders periode fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, her var garantikursernes andel 31,4 % og i perioden 1. april 2016 til 30. september 2016 sidste år, var garantikursernes andel alene 13,6 %.

Find dit garantikursus på amukurs.dk.