Satser for løntilskud og lønrefusion forhøjet

De nye lønrefusionssatser dækker skoleophold fra 1. januar 2017 er forhøjet ift. 2016.

De nye satser gælder også løntilskud for elever, der uforskyldt har mistet sin praktikplads. Læs nærmere på AUBs hjemmeside:

Lønrefusionssatser for 2017