Stigning i antallet af indgåede praktikpladser og skolepraktik - hele 2016

Årets sidste måling viser en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på stort set alle uddannelser i Uddannelsesnævnet og antallet af elever i skolepraktik er fortsat faldende.

Ved udgangen af 2016 ses et billede af pæne stigninger i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, sammenlignet med 2015. Detailhandelsuddannelsen, eventkoordinator, fitnessinstruktør og tandklinikassistent ser ud til at have vendt den negative kurve siden 2013-2014 og handelsuddannelsen fortsætter med flere nye aftaler år efter år. Kontoruddannelsen udgør en undtagelse og oplever et mindre fald også i 2016.

 • Detail 3686 aftaler i 2016 og 3677 i 2015
 • Handel 988 aftaler i 2016 og 877 i 2015
 • Kontor 3207 i 2016 og 3363 i 2015
 • Event 77 i 2016 og 65 i 2015
 • Fitness 49 i 2016 og 40 i 2015
 • Tandklinikassistent 694 i 2016 og 645 i 2015.

Udviklingen i indgåede uddannelsesaftaler i årene 2012- 2016 kan ses i den ekstra fane som nu er tilføjet i Uddannelsesnævnets opgørelse på hjemmesiden via linket i højre side.

Elever igang med uddannelser

Uddannelsesnævnets opgørelse viser også, hvor mange elever der aktuelt er i gang med en uddannelse - en opgørelse der omfatter både elever, der er i gang med hovedforløbets 1. og 2. år. Og her kan man se, at på nær handelsuddannelsen, der har flere elever i gang end 2015 og før, har alle andre uddannelser færre elever igang end de tidligere år. For eventkoordinator er tallet stort set uændret.

 • Detail 5734 i gang ultimo 2016
 • Handel 1530 i gang ultimo 2016
 • Kontor 5939 i gang ultimo 2016
 • Event 104 i gang ultimo 2016
 • Fitness 35 i gang ultimo 2016
 • Tandklinikassistent 874 ultimo 2016.

Antallet af elever i skolepraktik er faldende

På tværs af de merkantile uddannelser, har man i løbet af 2016 oplevet en signifikant stigning i antallet af elever i skolepraktik. Den primære forklaring på stigningen er at der er tale om 2 årgange (på henholdsvis ny og gammel ordning) der søger praktikplads samtidig, hvilket har haft betydning, dels på eksisterende skolepraktikelevers mulighed for at indgå en restaftale, dels på optaget i skolepraktik blandt nye hovedforløbselever. Siden august ser det dog ud til, at antallet af igangværende elever i skolepraktik langsomet er begyndt af falde igen. Sammenlignes udviklingen i 2016 med de seneste par år, er 2016 for detailhandels- og handelsuddannelsens vedkommende stadig året med mange flere elever i skolepraktik. Kontoruddannelsen og tandklinikassistent er hhv. på niveau med og har færre SKP elever end fx 2013 og 2014.

 • Detail 1696 i 2016 og 1116 i 2015
 • Handel 304 aftaler i 2016 og 194 i 2015
 • Kontor 695 i 2016 og 633 i 2015
 • Tandklinikassistent 171 i 2016 og 240 i 2015.

Der er ikke skolepraktik på eventkoordinator og fitnessinstruktør.