Praktikpladsstatus, januar 2017

Årets første måling viser stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler og et fortsat fald i antallet af elever i skolepraktik.

 

Sådan kan status for uddannelsesaftaler beskrives ved udgangen af januar, sammenlignet med januar 2016.

Stigningen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, er kendetegnende for alle de merkantile uddannelser og særligt for eventkoordinator og handelsuddannelsen. Tallene er dog stadig små, der statistikken kun omfatter én måned – januar.

Udviklingen i januar måned 2017 ift. januar 2016:

  • Detail +15% og 233 indgåede aftaler
  • Handel +33% og 96 aftaler
  • Kontor +1% og 126 aftaler
  • Event +40% og 7 aftaler
  • Fitness 0% og 4 aftaler, samt
  • Tandklinikassistent +3% og 81 aftaler

AnkerMindre fald i antallet af elever i skolepraktik

På tværs af de merkantile uddannelser, har man i løbet af 2016 oplevet en signifikant stigning i antallet af elever i skolepraktik. Den primære forklaring på stigningen er at der har været tale om 2 årgange (på henholdsvis ny og gammel ordning) der har søgt praktikplads samtidig.

Siden august 2016 ser det dog ud til, at antallet af igangværende elever i skolepraktik, langsomt er begyndt at falde igen. I august 2016 var der på tværs af de merkantile uddannelser 2.102 elever i skolepraktik, i januar 2017 er dette tal faldet til 1.678 elever, hvilket dækker over et fald på 20%.

Det samme er tilfældet på tandklinikassistentuddannelsen, hvor antallet af skolepraktikelever i august 2016 talte 169 og i januar 2017 129 elever – et fald på 23,7%.