Praktikpladsstatus, april 2017

Statistikken for uddannelsesaftaler til og med april fortsætter de gode takter. Sammenlignet med samme periode sidste år, er der 13% flere aftaler.

Selvom det stadig er tidligt på året, ser praktikpladssituationen ud til at udvikle sig positivt i 2017.
Antallet af uddannelsesaftaler fortsætter med at stige sammenlignet med 2016. I april måned kan næsten alle uddannelserne nemlig præsentere tocifrede procentstigninger.

Det merkantile område, bestående af Detailhandeluddannelsen, Handelsuddannelsen, Kontoruddannelserne samt Eventkoordinator, har tilsammen en stigning på 13% i forhold til antallet af uddannelsesaftaler i april 2016, mens Fitnessinstruktør og Tandklinikassistent kan præsentere den henholdsvis højeste og laveste stigning med +25% og -10% i samme periode.

Detail +12% med 816 indgåede aftaler
Event +23% med 27 indgåede aftaler
Handel +20% med 265 indgåede aftaler
Kontor +13% med 654 indgåede aftaler
Fitness +25% med 20 indgåede aftaler, og
Tandklinikassistent -10% med 235 indgåede aftaler

Især på de Merkantile uddannelser er der stor stigning.
På Handelsuddannelsen er stigning særligt båret af vækst i uddannelsesaftaler inden for specialet indkøbsassistent og på brancheretningen Auto. På Detailhandelsuddannelsen kan udviklingen forklares med en stigning på profilerne Byggemarked, værktøj og beslag, samt kapitalkædedrift, mens der på Kontoruddannelsen med specialer, opleves en pæn stigning i optaget på specialet spedition og shipping.