Ny uddannelsesordning for Handelsuddannelsen på vej

Til sommer får Handelsuddannelsen en ny profil tilføjet - Storkundeprofil

 

Det er aktuelt muligt at tone specialet Handelsassistent, salg inden for 7 forskellige brancheretninger, og til sommer tilføjes en mulighed for at tone forløbet med en storkundeprofil.

Den nye Storkundeprofil henvender sig direkte til store leverandør- og grossistvirksomheder inden for B2B branchen og forventes at bidrage til flere nye praktikaftaler.

Høring er mest til skoler
Når et fagligt udvalg sender en uddannelsesordning til høring, handler det om en obligatorisk høring, hvor de udbydende skoler får mulighed for at kommentere på ændringerne set i forhold til de økonomiske rammer. Høringen er samtidigt også en orientering til skolerne om, hvilke ændringer der vil ske til sommer.

Når høringen er afsluttet den 4. april,vil der gå nogle uger, før uddannelsesordningen bliver udstedt og den endelige version kan hentes i www.eud.uddannelsesadministration.dk.