Karriereveje for elever på Offentlig administrations-speciale

I alt 4 fag udbydes på højeste niveau og har direkte relation til akademiuddannelsen.

Med de nye fag har Offentlig administration i alt 4 fag på Ekspert-niveau, der emnemæssigt sigter mod tilsvarende valgfag inden for Kommunom samt Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Hvert fag har en varighed på 5 uger, og eleverne har mulighed for at gå til eksamen efter endt uddannelse. Dermed er der bygget bro mellem erhvervsuddannelsen og videregående uddannelse, og eleven er, efter bestået eksamen, allerede i gang med en uddannelse på akademiniveau.

  • Vejledning i den offentlige sektor
  • Offentligt budget og regnskab
  • Borgerkommunikation
  • Økonomi og styring

Specialefagene Vejledning i den offentlige sektor (5 uger) og Offentligt budget og regnskab (5 uger) skal dels give eleverne konkrete værktøjer til deres dagligdag i praktikvirksomheden og dels give eleverne lyst til og mod på at læse videre som et første skridt på vej mod Kommunom.

Borgerkommunikation(5 uger) og Økonomi og styring (5 uger) kan være første skridt på vejen mod Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

Kontakt skolerne for at høre mere om hvornår de valgfri specialefag udbydes.