AMU-kursuspakke skal hjælpe ufaglærte med GVU-planer på kontor

Info til skoler: Ny AMU-kursuspakke gør det muligt at gennemføre en GVU-plan på kontor.

 

AMU-kursuspakken er kun relevant for personer, der fik udarbejdet en GVU-plan til kontorspecialet Administration før 1. august 2015.

Kursuspakken består af 5 AMU-kurser målrettet personer med en god portion relevant erhvervserfaring. De behøver dermed ikke at få det fulde grundfags- og specialefagsforløb. AMU-kursuspakken gør det muligt at opnå kompetencer til at gennemføre fagprøven på kontorspecialet Administration og dermed opnå faglært status.

Kursuspakken består af:

2 kurser, der supplerer den voksnes kompetencer i forhold til grundforløbet:

Forløbet dækker ikke kontoruddannelsens grundfag 2. fremmedsprog, som derfor evt. skal erhverves på anden vis.
40069 Service og kommunikation i administration, 20 dage
40071 It og økonomi i administration, 20 dage

1 kursus, der svarer til hovedforløbets bundne specialefags-del:

40146 Den administrative medarbejder, 15 dage

1 kursus, der svarer til hovedforløbets valgfrie specialefags-del:

Den voksne kan vælge mellem to kurser afhængigt af erhvervserfaring og behov for kompetencer:
40148 Allround administrativ medarbejder, 15 dage
40327 Administrativ it-superbruger, 15 dage

Kurserne vil kunne tilrettelægges og evt. afkortes individuelt (IKV) inden for rammen af kursuspakken.

Baggrunden for den ny AMU-kursuspakke

I månederne op til, at erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft i august 2015, fik en del ufaglærte på kontor udarbejdet en GVU-plan inden for kontorspecialet Administration. GVU-planen var sidste chance for at bevare muligheden for at opkvalificere sig fra ufaglært til faglært efter de dagældende regler. Netop inden for kontoruddannelsen var behovet for at sikre sig et uddannelsesforløb efter de dagældende regler stort, fordi kontoruddannelsen med reformen har fået et obligatorisk EUX forløb.

Forudsætninger for at gennemføre

Det er en forudsætning for at benytte GVU-planen til at opnå faglært status, at vedkommende når at supplere sine kompetencer og gennemføre fagprøven inden for 6 år fra GVU-planens udarbejdelse.