Standardmerit på kontoruddannelser for voksne ændres den 1. juli 2017

Undervisningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, som har to primære konsekvenser. Den ene er, at standardmerit for voksne ændres.

 

Siden august 2015 har voksenelever med tidligere gennemført merkantil uddannelse, som standard fået afkortet deres praktikperiode med 6 måneder, når de gik i gang med en kontoruddannelse.

Men pr. 1. juli, vil dette ikke længere være tilfældet, da en ny bekendtgørelse træder i kraft. I den nye bekendtgørelse fjernes standardmeritten på grund af de fire merkantile uddannelser: finansuddannelsen, uddannelsen til eventkoordinator samt detailhandels- og handelsuddannelsen.

Udover meritten, nedlægger bekendtgørelsen også specialet Rejseliv, som fremover ikke vil blive udbudt længere.

Elever, der ønsker at skifte

Den nye bekendtgørelse træder i kraft pr. 1 juli 2017. Der vil i denne forbindelse være en række voksne elever, som har interesse i at overgå fra den gældende bekendtgørelse til den nye, for at undgå den nuværende standardgodskrivning på 6 måneder. Dette vil der være mulighed for, både for elever der enten allerede er i gang med uddannelsen, eller indgår en uddannelsesaftale inden 1. juli. Her er det skolerne, som skal fastsætte overgangsreglerne i deres lokale undervisningsplaner, samt efter anmodning ajourføre de voksnes uddannelsesplan og realkompetencevurdering (RKV).

Ønsker man at skifte til den nye bekendtgørelse og har man allerede en uddannelsesaftale, skal praktikvirksomheden også være enig i ændringen, inden uddannelsesaftalen ændres.

Voksne, som har fået udarbejdet en realkompetencevurdering efter reglerne for Åben Uddannelse, skal sørge for at få dem ajourført, inden de starter på uddannelsen.