AMU-vejen til EUD Kontor, Detailhandel og Handel

Kursusmoduler i grundlæggende administration, handel og detail er klar til udbud på skolerne

 

De 3 kursusmoduler matcher de uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet inden for erhvervsuddannelserne til Kontor, Detailhandel og Handel. De giver nu ufaglærte mulighed for at komme i gang med at blive faglærte igennem AMU-systemet.

48462 Grundlæggende detailhandel, 25 dage
48463 Grundlæggende handel, 25 dage
48464 Grundlæggende administration, 25 dage

Målgruppen

Kursusmodulerne er udviklet både til voksne og til unge, der ikke direkte efter folkeskolen går i gang med en erhvervsuddannelse, men arbejder som ufaglært i en periode. For dem kan AMU-systemet være en god måde at komme i gang med at opnå faglært status på.

Relevansen vil blandt andet afhænge af, hvor meget den voksne ufaglærte i øvrigt mangler i forhold til grundforløbet på erhvervsuddannelsen. Det obligatoriske EUX forløb på kontoruddannelsen betyder f.eks., at det nye AMU fag inden for administration typisk vil være mest relevant for voksne ufaglærte, der allerede har en gymnasial uddannelse, mens der er en bredere målgruppe af voksne ufaglærte inden for detailhandel og handel.

De 5 ugers kursusmoduler kan med fordel brydes op i hensigtsmæssige delelementer, evt. med anvendelse af digital læring. Der er jo kursister, der allerede er beskæftiget.

AMU alternativ til EUV-aftale

AMU-vejen kan være et alternativ til voksne i beskæftigelse, hvor man gerne vil slippe for indgå en uddannelsesaftale for at komme i gang med at opnå faglært status, og hvor det er lettere at starte med at tage et eller flere elementer enkeltvis og fleksibelt i AMU på vej mod faglært status.

Det har siden sidste år været muligt under Åben Uddannelse at få udarbejdet den obligatoriske realkompetencevurdering, RKV, til voksne elever uden at søge optagelse på erhvervsuddannelsen, og det kan være en god ide at udarbejde RKV´en, før man beslutter, om AMU-modulet er den rette start på vejen frem mod faglært status.