Folketinget har vedtaget lov om praktikpladsafhængig AUB m.m.

Folketinget vedtog den 2. juni lovforslaget L202, der har til hensigt at styrke erhvervsuddannelserne.

 

Lovforslaget kommer i forlængelse af efterårets Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser og træder i kraft d. 1. august 2017.

Hensigten med den nye lov er at skabe mellem 8-10.000 nye praktikpladser årligt, og et af værktøjerne, som Undervisningsministeriet har taget i brug, er blandt andet det praktikpladsafhængige bidrag samt en ny model for dimensionering af ehvervsuddannelserne.