Grundforløbet til elever med hhx baggrund

Med reformen mistede elever med hhx baggrund i 2015 deres hidtidige fritagelse for grundforløbet og skal gennemføre det uddannelsesspecifikke fag og bestå grundforløbsprøven i et forløb, der varer op til 5 uger. På baggrund af de hidtidige erfaringer med grundforløbet har de faglige udvalg skrevet til ministeriet, at eleverne bør godskrives hele grundforløbet.

 

De faglige udvalg har indstillet, at elever med hhx baggrund godskrives hele grundforløbet inden for følgende uddannelser;

  • Detailhandelsuddannelsen
  • Eventkoordinatoruddannelsen
  • Handelsuddannelsen
  • Kontoruddannelsen

De faglige udvalg er i dialog med ministeriet om indstillingen, men det er endnu for tidligt at vurdere, om indstillingen vil blive imødekommet.