Effekter af HAKLs kurser

39 virksomheder er blevet interviewet om deres bevæggrunde og effekter af brug af HAKLs kurser.

 

Virksomhederne er blevet kontaktet på baggrund af, at de har haft medarbejdere på kursus inden for det seneste år i:

  • Salg i detail
  • It-/back office administration
  • Arbejdets organisering
  • Økonomi/økonomistyring

Virksomhederne peger på en række kendte faglige behov ikke mindst i relation til den horisontale ajourføring, som bevæggrunde for at anvende kurserne inden for HAKLs område.

Virksomhederne anvender i meget højere grad end tidligere fx oplæring internt i virksomheden og private kursusudbydere. De vil gerne have det så tilpasset og virksomhedsnært som muligt.

Åbent Værksted hos de offentlige kursusudbydere nævnes som en god og fleksibel mulighed for tilpasset læring, samt digital læring, om end få har erfaringer med det sidste.

For så vidt angår effekten af kurserne, mener virksomhederne, at kurserne har en positiv effekt, men det er svært at konkretisere, og de måler det ikke. Det hænger formentlig sammen med, at det kan være dyrt og meget vanskeligt, og måske derfor ikke ønskeligt for virksomhederne.

Det er Plougmann Copenhagen i samarbejde med Floris Consult, der har udført analysen for HAKL.

Læs analysen Effekter af HAKLs kurser.